Från och med hösten 2012 har Laroyflyg tagit över namnet Osterman Helicopter.
Vår ambition är att fortsatt kunna erbjuda alla de som varit kunder hos Osterman
de tjänster de efterfrågar.

Vi har lång erfarenhet av aerial work. För förfrågningar rörande flygjobb och
helikopterlyft, vänligen kontakta vår flygchef, Mattias Nilsson, 0702-884088

Laroy Flyg är också Movabs huvudentreprenör för helikopterspridning..

Detta innebär att vi sprider kalk i sjöar, vattendrag
och våtmarker framförallt i Dalsland, Bohuslän,
Västra Götaland, Halland, Småland och Blekinge,
men även i mindre omfattning i övriga landet.

Piloter och övrig personal har mångårig erfarenhet
av flygspridning och vi arbetar ständigt med att
utveckla, förbättra och effektivisera spridningen.

Inom företaget finns också utrustning och
kompetens för de flesta typer av speciallyft
med helikopter.

Vi har kapacitet att lyfta 1400 kg
till i princip vilken plats som helst.

Vi står även i beredskap för elbolagen i samband
med oväder då vi med vår stora lyftkapacitet till
skillnad mot flera andra helikopterföretag inte
bara snabbt kan lokalisera fel utan även
transportera ut och montera tung materiel.

Kontakta oss för en snabb, smidig och effektiv transportlösning som även i många fall är billigare än andra alternativ
Flag Counter