Inom företaget finns också utrustning och
kompetens för de flesta typer av speciallyft
med helikopter.

Vi har kapacitet att lyfta 1400 kg
till i princip vilken plats som helst.

Vi står även i beredskap för elbolagen i samband
med oväder då vi med vår stora lyftkapacitet till
skillnad mot flera andra helikopterföretag inte
bara snabbt kan lokalisera fel utan även
transportera ut och montera tung materiel.

Hösten 2012 tog vi även över efter Osterman
Helicopter. Kontakta flygchef Mattias Nilsson
för frågor kring lyftjobb m.m. 0702-884088