Historik


Laroy Flyg AB grundades 1976 då Laroy Månsson, Leif Månssons far köpte ut flygverksamheten i Gullviks och startade eget bolag. Verksamheten bestod redan då i spridning från luften men då användes flygplan. Man flög bland annat konstgödsel över skogen och utförde besprutningsuppdrag över både skog och jordbruksmark. Som mest opererade man ett 30 tal flygplan. Så småningom började man använda helikopter och verksamheten inriktades mer och mer på kalkspridning.


1988 köptes Laroy Flyg AB av Osterman Helicopter i Göteborg och flygverksamheten slogs samman till ett bolag. Efter att ha funnits som ett vilande bolag i 15 år köptes bolaget tillbaka av Leif Månsson med inriktningen att det åter skulle bli det ledande företaget i landet inom flygspridning. Efter att ha handplockat ett antal människor som kompanjoner och delägare startades åter flygverksamheten i Laroy Flyg AB. Den 1 december 2004 efter att ha satt sin prägel på företaget lämnade Leif över VD-posten till Martin Pihl och övergick till en roll som konsult i företaget.


Vi erhöll vårt nya Drifttillstånd av Luftfartinspektionen den 23 december 2003 och började flyga efter årsskiftet 2004.


Nu liksom förr använder vi den modernaste materielen som finns att köpa. Vi opererar idag två stycken fabriksnya helikoptrar av typen Eurocopter 350B3, populärt kallad "Ekorren". Detta innebär fördelar både vad gäller driftsäkerhet, underhållsbehov samt miljöpåverkan av vår verksamhet. Allt underhåll av våra helikoptrar sker av erfarna tekniker som har tillgång till den senaste tekniken. För att säkerställa en helt oberoende underhållsavdelning ansvarar Aeroservice AB i Karlskoga för att våra maskiner ständigt är i toppskick.

Startsida