VD:
Martin Pihl 0702-11 79 00

Flygchef:
Mattias Nilsson 0702-88 40 88

Laroy Flyg AB
Enoch Thulins Flygplats
261 92 Landskrona
Tel: 0418-75 220
Fax: 0418-75 210